Tag: ý thức bảo vệ môi trường

Linh Sơn dạy cầu thủ nhí ý thức bảo vệ môi trường

Do đường xa, một trong các cầu thủ nhí có phần mệt mỏi, chính lúc này, 2 “bảo mẫu” Hiếu Hiền – Diệp Lâm Anh đã cùng nhau thay phiên chăm sóc bé. Bên cạnh đó, Hiếu Hiền và Diệp