Tag: xử lý thảm họa môi trường

Bài học xử lý thảm họa môi trường: Từ BP đến FORMOSA

Tôi thấy rất tiếc, vì ở Việt Nam có mời một số chuyên gia nước ngoài tham gia, nhưng thay vì mời họ tham gia vào đoàn của nhà nước, nên để họ làm độc lập, thì họ sẽ có