Tag: xe đạp

URENCO tuyên truyền vệ sinh môi trường bằng xe đạp

Trung tuần tháng 7/2016 vừa qua, URENCO chi nhánh Ba Đình trình diễn quy trình công nghệ thu gom rác bằng những chiếc xe đạp thu gom tỏa ra các hướng tuyên truyền cho nhân dân về vệ sinh môi