Tag: vườn quốc gia

Bảo tồn lan rừng quý hiếm ở Vườn Quốc gia Cát Tiên

Đề tài được thực hiện với mục tiêu sưu tập, bảo tồn các loài lan đặc hữu, quý hiếm của Vườn Quốc gia Cát Tiên và khảo sát tính đa dạng của một số loài lan rừng, đồng thời xây