Tag: vùng mê kong

Bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê kông

Được biết, giai đoạn 2 của dự án do Bộ Tài nguyên và môi trường là cơ quan chủ quản, Tổng Cục Môi trường là đơn vị thực hiện và điều phối dự án. Dự án sẽ được thực hiện