Tag: vi phạm pháp luật

Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường diễn biến phức tạp

Về công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ phát hiện tội trộm cắp, cướp giật còn thấp; vi phạm pháp luật và