Tag: trường học xanh

Xây dựng trường học xanh, bảo vệ môi trường của học sinh Đà Nẵng

 Chương trình nằm trong chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) phối hợp với phòng Giáo dục huyện Hòa Vang và trường Tiểu học số 1