Tag: tổ kiểm tra

Thành lập tổ kiểm tra môi trường Khu kinh tế Nghi Sơn

Tổ kiểm tra cũng sẽ giám sát tiến độ xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của các dự án trong Khu kinh tế Nghi