Tag: tam giác san hô

ADB hỗ trợ quản lý tài nguyên vùng Tam giác San hô

Theo ông Kunio Senga, Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của ADB, “mục tiêu của dự án chính là đẩy mạnh các thể chế quốc gia và địa phương đối với việc quản lý bền vững hệ sinh thái