Tag: sinh học

Bản đồ điểm nóng bảo tồn biển, hồ của thế giới

Nhóm nghiên cứu của bà Pompa đã nỗ lực xác định những vùng biển mang tính quyết định nhất tới số lượng 129 quần thể động vật biển có vú trên thế giới. Kết quả nghiên cứu được đăng tải

Bảo tồn lan rừng quý hiếm ở Vườn Quốc gia Cát Tiên

Đề tài được thực hiện với mục tiêu sưu tập, bảo tồn các loài lan đặc hữu, quý hiếm của Vườn Quốc gia Cát Tiên và khảo sát tính đa dạng của một số loài lan rừng, đồng thời xây

Khi giới tự nhiên mất đi các loài lớn

Rõ ràng, những thay đổi đều xảy ra trên diện rộng – đôi khi tới hàng nghìn ki-lô-mét vuông và bao gồm một số lượng tương tác loài lớn – trong khi đa phần nghiên cứu lại quan sát những

WWF hỗ trợ 8,2 triệu euro bảo tồn rừng miền Trung

Với vùng hoạt động rộng 200.000 ha, Khu dự trữ bao gồm Khu bảo tồn Sao La (Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam), Vườn quốc gia Bạch Mã và Khu bảo tồn quốc gia Xesap (Lào). Cả ba khu vực