Tag: rác thải

Tạo ra điện từ rác

Tuy nhiên, hiện tại Gijs Kuenen – một nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan – cùng các đồng nghiệp đang phát triển một công nghệ nhằm loại bỏ bớt những quy trình tiêu tốn năng