Tag: phát triển

Bảo vệ môi trường để phát triển

16 nhóm hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 7 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 cũng chính là những hành vi thường xuyên đang bị vi phạm, như: Khai thác trái phép nguồn tài