Tag: phân hữu cơ

Biến phế phẩm thành phân hữu cơ

Được biết, trước đây muốn mua 1 tấn phân hữu cơ phải mất tới 2 triệu đồng, nhưng giờ đây, nếu sử dụng sáng chế của anh Phúc thì cũng với 1 tấn phân ấy, bà con chỉ mất 100.000