Tag: ô nhiễm nguồn nước

Chiêm ngưỡng những loài cá mới được phát hiện tại Việt Nam

Hiện nay, rất nhiều loài cá nước ngọt không có giá trị kinh tế đang dần suy giảm số lượng do nguồn nước bị ô nhiễm hoặc mất nơi sinh sống. Các loài cá này có vai trò quan trọng