Tag: ô nhiễm không khí

Thói quen đốt rơm ảnh hưởng môi trường, hại đất

Mới bắt đầu vào mùa gặt, nhưng hầu hết những cánh đồng tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã chuyển thành những mảng màu đen lố nhố, bởi thói quen đốt rơm rạ của người dân nơi đây. Tình trạng