Tag: nguye cơ tuyệt chủng

Cảnh báo nguy cơ đại tuyệt chủng các loài

Những nạn dịch lớn xảy ra với các động vật có sừng lớn đã tác động rất mạnh đến những bầy linh dương đông đúc ở Đông Phi, khiến chúng chết hàng loạt. Điều này đã làm các trảng cỏ