Tag: ngà voi

Kenya thiêu hủy 5 tấn ngà voi

Đây cũng mới chỉ là lần thứ ba châu Phi thiêu hủy ngà voi, lần trước vào năm 1989 và 1992, lần lượt do chính phủ Kenya và Zambia tổ chức. Hiện nay Kenya là đất nước thứ ba tại