Tag: Formosa

40.800 lao động ảnh hưởng sau sự cố môi trường tại Hà Tĩnh

Báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh sự cố môi trường do Formosa xả thải đã gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng đến đời sống xã hội trên địa bàn, từ kinh tế, xã hội,

Bài học xử lý thảm họa môi trường: Từ BP đến FORMOSA

Tôi thấy rất tiếc, vì ở Việt Nam có mời một số chuyên gia nước ngoài tham gia, nhưng thay vì mời họ tham gia vào đoàn của nhà nước, nên để họ làm độc lập, thì họ sẽ có