Tag: du lịch

Phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường

Ngày 22.9, tại TP.Cần Thơ, dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (dự án EU-ESRT do Liên minh Châu Âu tài trợ) đã bàn giao kết quả nghiên