Tag: động vật ăn thịt

Xây dựng tiêu chí phục hồi loài hổ trên toàn cầu

Hiện nay số lượng loài hổ hoang dã trên toàn cầu đã bị suy giảm nhanh chóng, từ khoảng hơn 100.000 cá thể vào những năm 50 của thế kỷ 20, nay chỉ còn khoảng 3.200 cá thể ngoài tự

Khi giới tự nhiên mất đi các loài lớn

Rõ ràng, những thay đổi đều xảy ra trên diện rộng – đôi khi tới hàng nghìn ki-lô-mét vuông và bao gồm một số lượng tương tác loài lớn – trong khi đa phần nghiên cứu lại quan sát những