Tag: đô thị xanh

Vì môi trường đô thị xanh, bền vững

Các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường cho rằng, phần lớn CTR chưa được phân loại tại nguồn, mà chủ yếu thu gom lẫn lộn và vận chuyển đến bãi chôn lấp; công tác tái chế, xử lý CTR