Tag: đánh thuế khí thải cacbon

Australia đã công bố đánh thuế khí thải cacbon

Cùng với Chương trình đánh thuế khí thải cacbon – hiện cần được Quốc hội thông qua trước khi có hiệu lực – Thủ tướng Julia Gillard cũng công bố một loạt gói trợ giúp, bồi thường và miễn trừ