Tag: đa dạng sinh học

Sa mạc hóa đe dọa gần một tỷ người trên Trái Đất

Những người nghèo ở Trung Quốc, khu vực Tiểu sa mạc Sahara châu Phi và Trung Á đang phải chịu hậu quả lớn nhất của tình trạng sa mạc hóa, với nguy cơ 50 triệu người ở các khu vực

Bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê kông

Được biết, giai đoạn 2 của dự án do Bộ Tài nguyên và môi trường là cơ quan chủ quản, Tổng Cục Môi trường là đơn vị thực hiện và điều phối dự án. Dự án sẽ được thực hiện