Tag: công dụng rác

Phóng tên lửa bằng nước thải

Để hình dung những lợi ích mà công nghệ của Cantwell mang đến, chúng ta cần tìm hiểu quy trình xử lý rác thải. Trong đa số nhà máy xử lý rác tại Mỹ, người ta bơm oxy vào nước