Tag: Coca-Cola

Nhà sản xuất Coca-Cola Việt Nam không ngại chi cho môi trường

Là doanh nghiệp sở hữu các nhãn hiệu nước giải khát có tiếng, gồm:  Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coke Zero, Sprite, Fanta, Minute Maid Nutriboost, Minute Maid Teppy, Schweppes, Dasani và Aquarius, ông Sanket Ray cho biết, phát triển bền vững