Tag: chống săn trộm

Nam Phi mở chiến dịch chống nạn săn trộm tê giác

Nam Phi hiện còn khoảng 20.000 con tê giác đang sinh sống trong các trại tư nhân và các khu bảo tồn quốc gia của nước này. Tuy nhiên, số lượng loại động vật quý này đang liên tục giảm