Phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường

Ngày 22.9, tại TP.Cần Thơ, dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (dự án EU-ESRT do Liên minh Châu Âu tài trợ) đã bàn giao kết quả nghiên cứu hỗ trợ phát triển du lịch cho TP.Cần Thơ và 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang gồm 21 bộ tài liệu kỹ thuật để áp dụng trong quản lý, phát triển du lịch bền vững và có trách nhiệm.

phat-trien-du-lich-co-trach-nhiem-voi-moi-truong

Dự án trên trị giá hơn 12 triệu euro, được triển khai trong giai đoạn từ 2011 – 2016, nhằm đưa các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành du lịch VN.

Trọng tâm của dự án là hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế; nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm với môi trường