Gắn phát triển kinh tế với môi trường, chất lượng sống tại tp HCM

Hiện nay công suất xử lý nước thải đô thị tại thành phố chỉ giải quyết khoảng 7% tổng lưu lượng nước thải đô thị. Thành phố ước tính đến năm 2020 khi hoàn thành các nhà máy xử lý nước thải nói trên sẽ giúp xử lý được khoảng 70% tổng lượng nước thải đô thị cho dân số khoảng 7 triệu người.

gan-phat-trien-kinh-te-voi-moi-truong-chat-luong-song-tai-tp-hcm

TPHCM xác định cốt lõi của chất lượng tăng trưởng dựa trên ba nền tảng gồm: tốc độ tăng trưởng; bảo vệ môi trường; chất lượng cuộc sống người dân. Trong giai đoạn 2016 – 2020 thành phố đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) bình quân hàng năm tăng từ 8 – 8,5%.

Tại Hội nghị lần thứ 7 ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X khai mạc sáng nay và diễn ra trong hai ngày 24-9 và 25-9, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đọc Tờ trình trình Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về 7 chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Bảy chương trình hành động trong giai đoạn 2016 – 2020 được trình trong sáng nay gồm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; giảm ô nhiễm môi trường; giảm ngập nước; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chỉnh trang và phát triển đô thị.

Theo nội dung về chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 – 2020, thành phố xác định cốt lõi của chất lượng tăng trưởng dựa trên ba nền tảng gồm: tốc độ tăng trưởng; bảo vệ môi trường; chất lượng cuộc sống người dân.

Một số chỉ tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm tăng từ 8 – 8,5%, trong đó khu vực dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 9 – 9,6%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng bình quân hàng năm từ 7,6 – 7,8%, khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân hàng năm từ 5,8 – 6%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, nông – lâm nghiệp và thủy sản, trong đó tỉ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm 56-58%.

Đáng chú ý, thành phố đưa ra chỉ tiêu đến năm 2020 có ít nhất 25.000 hộ kinh doanh cá thể chuyển sang doanh nghiệp và có ít nhất 500.000 doanh nghiệp hoạt động, hàng năm có khoảng 30 – 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Về chương trình giảm ngập nước, thành phố đặt mục tiêu tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm thành phố và một phần của 5 lưu vực ngoại vi (Bắc, Tây, Nam, một phần Đông Bắc, Đông Nam) rộng 550 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc 13 quận trung tâm, đồng thời tập trung cải thiện môi trường nước, tăng không gian trữ nước và tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường.

Để tăng năng lực xử lý nước thải đô thị, riêng từ 2016 đến 2018, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành ba nhà máy xử lý nước thải gồm: Tham Lương – Bến Cát công suất 131.000 m3/ngày, Nhiêu Lộc – Thị Nghè 480.000 m3/ngày, Bình Hưng (giai đoạn 2) được nâng công suất từ 141.000 m3/ngày lên 469.000 m3/ngày. Tiếp đến giai đoạn 2019 – 2020 sẽ xây dựng thêm bốn nhà máy xử lý nước thải  Tân Hóa – Lò Gốm công suất 300.000 m3/ngày, Tây Sài Gòn 150.000 m3/ngày, Bắc Sài Gòn 1 công suất 170.000 m3/ngày, mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Tân từ 30.000 m3/ngày lên 180.000 m3/ngày.

Hiện nay công suất xử lý nước thải đô thị tại thành phố chỉ giải quyết khoảng 7% tổng lưu lượng nước thải đô thị. Thành phố ước tính đến năm 2020 khi hoàn thành các nhà máy xử lý nước thải nói trên sẽ giúp xử lý được khoảng 70% tổng lượng nước thải đô thị cho dân số khoảng 7 triệu người.

Về chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, theo tờ trình được ông Nguyễn Thành Phong trình bày sáng nay, thành phố sẽ di dời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh rạch. Đến năm 2020 sẽ hoàn tất di dời hơn 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch. Ưu tiên giải quyết dứt điểm những tuyến kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, Cù lao Nguyễn Kiệu, công viên Hồ Khánh Hội, di dời giải phòng mặt bằng và tái định cư toàn tuyến kênh Đôi – Tẻ tại các quận 4, 7, 8 để thực hiện dự án cải thiện môi trường nước thành phố.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 20.000 căn nhà theo chương trình nói trên ước khoảng 16.300 tỉ đồng được huy động từ các nguồn xã hội hóa, ngân sách.